Wszystko czego potrzebujesz juz teraz w jednym miejscu. W pe?ni funkcjonalny Sklep internetowy ju? dzi? u Ciebie w domu z pe?nym panelem do administracji i zarz?dzania twoimi produktami, do dodawania kategorii. U mnie mo?esz to mie? za jedyne 699z? ! Nie musisz p?aci? ju? od 2000 z? do 5000 z? za profesjonalny Sklep internetowy. Zastanawiasz si? dlaczego u mnie jest tak tanio? Korzystam z genialnego gotowego rozwi?zania woocomerce na wordpressie. Wi?kszo?? ludzi nie wie ?e za ma?e pieni?dze mo?na mie? super nadrz?dzie do zarz?dzania w?asnym sklepem internetowy, w?asnym biznesem.
Obawiasz si? o bezpiecze?stwo? Bez obaw. WordPress jest jednym z najbezpieczniejszych systemów! Dok?adam wszelkich stara? aby Twoja strona by?a porz?dnie zabezpieczona. Korzystam ze specjalnego systemu – Better WP Security który daje gwarancje bezpieczenstwa dla twojego sklepu.

 

Funkcje które oferuj? wraz ze sklepem internetowym:

  1. Interaktywny Formularz / Zapisywanie klientów / Produktów / Innych Us?ug online w chmurze.
  2. ?atwy dost?p z ka?dego miejsca.
  3. Koszyk, dodawanie shipping zamówienie – koszt przesy?ki.
  4. Filtrowanie po kategoriach, grupach.
  5. Definiowane menu wyboru z ró?n? grup? towarow? np:kolor, rozmiar.
  6. Bezpieczenstwo danych oraz transakcji.
  7. Generowane automatycznie zamówienie z tre?ci? na maila !

Co daje Tobie stworzenie sklepu wraz z szablonem:

    Kliknij w obrazek poni?ej w celu prezentacji funkcjonalno??i sklepu internetowego, nast?pnie w prawy górny róg aby powi?kszy?.