Strona wizytówka   Freeiconsweb - http://www.freeiconsweb.com/

Jest to najprostsza z ofert.

W sk?ad jej wchodzi projektowanie layoutu strony- wygl?d ,zakodowanie oraz do 5 poprawek.

Podstawowe pozycjonowanie w wyszukiwarkach.

Strona skierowana do osób jako czysta informacja – dodatek na wizytówce firmy i jej portfolio.

W sk?ad mog? wchodzi?:

  1. Efektowny Slider.
  2. Efekty animacji na stronie.
  3. Galeria typu Lightbox – powi?kszane obrazki i nawigacja strza?kami.
  4. Inne wedle ?ycze? klienta.

Strona taka jest czysto informacyjna, jest ona przeznaczona dla firm ze sta?? ofert?, tzn. je?eli tre?ci oraz grafika na takiej stronie nie b?d? zmieniane przez bardzo d?ugi czas b?d? nigdy.

Niew?tpliw? zalet? takiej strony jest szybko?? jej wykonania – oko?o 2 tygodnie w zale?no?ci od ilo?ci zamówie? na dany tydzie?, jak i cena.

Polecam t? stron? dla ma?ych firm – jedno – dwu osobowych , wszelkiego rodzajów salonów np. fryzjerskich jak i ma?ych punktów us?ugowych.

Plusem prostej strony jest znalezienie od razu informacji jakiej szuka klient, tzn. klient wchodzi na dan? stron? www i wie czym dana firma si? zajmuje, jak si? z ni? skontaktowa? i co mo?e mu zaoferowa?.

Jako Grafik Komputerowy tworz? tak? stron? z paroma tylko grafikami i z u?yteczn? tre?ci?. Uwa?am ?e przepych na takiej stronie www jest niewskazan. Dzi?ki „odchudzeniu” strony mo?e ona szybko by? za?adowana na komputerze odbiorcy.

Wi?ksze znaczenie za to po?wi?cam na detale takie jak ?adna galeria z efektownymi przej?ciam, efekt lightbox oraz np.czysta oferta reklamowa / prezentacyjna danej firmy w formie pokazu slajdów, innych efektów wedle uznania klienta.

Je?eli chc? Pa?stwo zleci? mi zaprojektowanie takiej strony, zapraszam do zak?adki kontakt i wys?anie do mnie formularza zg?oszeniowego, b?d? kontakt telefoniczny.