Tworzeniem Stron internetowych zajmuj? si? od 4 lat.

Mam spore do?wiadczenie w tym co robi?.

Mo?esz by? pewien ?e powierzaj?c mi zadanie zaprogramowania / stworzenia strony , inwestujesz w swój spokój i nasze wspólne zadowolenie.

Przekonaj si? ju? dzi?.

Posiadam szeroki wachlarz mo?liwo?ci od tworzenia blogów po skomplikowane aplikacje z obliczeniami.

To co robi? wykonuj? z pasj? i chce aby by?o jak najlepsze.

Strony internetowe tworz? sam zarówno od podstaw jak i na gotowe systemy zarz?dzania tre?ci? takie jak wordpress. Potrafi? stworzy? motyw i wdro?y? go do pe?nej funkcjonalno??i jak i zaprogramowa? aplikacje wedle potrzeb u?ytkownika do obs?ugi stron np rejestracja , formularza z wolnymi terminami. Potrafi? zaprogramowa? sklep internetowy.